Generelt om kjøl og frys

Tips for kjøl og frysebiler:

  • Bilen/ skapets utside bør/ må være hvit slik at mest mulig varme reflekteres vekk fra bil (sollys).
  • På frys bør det helst være kun en dør, max 2 dører.
  • Det bør være en lettvegg/ delevegg, lett demonterbar/ flyttbar, som ekstra isolasjon og som reduksjon av størrelse på varerom når det er mulig.
  • Det er en stor fordel å ha nattdrift på bilen slik at varerommet er kaldt når den tas i bruk.
  • Temperatur i skapet er avhengig av hvor mye dører står oppe, er man mye frem og tilbake ved lessing/ lossing kan det være smart å ha en gardin foran dør for å slippe minst mulig varme inn.