ADR Kjøretøy

ADR ombygging av kjøretøy for sprengstoff

Det er lovpålagte forhold knyttet til landtransport av farlig stoff.

 

Vi bygger om biler med de komponenter og den type ombygging som kreves i henhold til del 9 i  ADR/RID Forskrift 1.april 2009 nr.384 om landtransport av farlig gods for kjøretøy, type EX/|| som  eksempelvis anvendes til transport av sprengstoff.

Vi  leverer og monterer nødvendige deler innen ADR  segmentet kassebil 7 – 15m, og vi forestår godkjenning hos biltilsyn

(bilene registreres først, eller parallelt).

 

Ombygging inneholder:

  • Ombygging av skillevegg.
  • Montere utvendig skilting.
  • Montere 2 Kg’s og 6 Kg’s brannslukningsapparat.
  • Ombygging av El.-system.
  • Ekstra refleksvest.
  • Ekstra varseltrekant.
  • Stoppeklosser.

Bilen kan ikke leveres med eller ha parkeringsvarmer.

 

Imidlertid kan det bygges løsninger med varme, eksempelvis med delt varerom,

hvor fremre del har eberspächer etc. (se i billedserie).