Ålås

I henhold til WHO sine undersøkelser er fyllekjøring en
av de største årsaker til dødsfall i trafikken. Innføring av
alkolås har i mange land resultert i en kraftig nedgang
i ulykker med dødelig utfall.

I 2019 innføres påbud om alkolås i busser og minibusser i Norge.

 

Vi leverer og monterer Alås

Dette er en håndenhet som er fastmontert i bilens dashbord og en sentralenhet som er fastmontert i bilen.

For å kunne starte bilen kreves det at føreren blåser i håndenheten som deretter verifiserer om han/hun ikke er over grensen som er satt (0,2) i enheten.

Hvis føreren er påvirket av alkohol over den grensen som er satt i enheten, vil ikke bilen starte.

Når tenningen slås av kan man ikke starte før ny blåseprøve blir avgitt.

Alås fastmontert har forbikoblingsfunksjon for å sikre maksimal mobilitet i nødsituasjoner.

Alle hendelser blir lagret i enhetens datalog.

Alås fastmontert er et produkt som bidrar til å minske risikoen for ulykker og dermed også kostnader med reparasjoner/bytte av bil, og ikke minst skade på last og varer.

Dette vil også kunne påvirke produktiviteten til bedriften. Bruk av alkolås er viktig som kvalitetssikringsverktøy for å sikre alle ansatte og øvrige mennesker i trafikken fra risikoen ved å bli utsatt for alkoholpåvirkede bilførere.

Innovative funksjoner i Alås fastmontert:

Elektronisk manipuleringsfunksjon (ECCM) for å skille på mekanisk simulert blåseforsøk og et forsøk fra et menneske.

• Sikker kryptert dataoverføring fra kjøretøyet til PC via RF (radiofrekvens).

• Avansert brenselcelleteknologi.

• Ett LCD display i håndsettet som viser når systemet er klart for å ta i mot en blåseprøve (spesielt bra ved ekstreme temperaturer).

• Førerbytte knapp med LED status – Viser når en blåseprøve er nødvendig. – Oppfordring til fører bytte, eller vilkårlig blåseprøve.

• Enheten er tilrettelagt for integrering av forskjellige forvaltningssystem.

• Alås fastmontert er utrustet med forbi koblingsfunksjon. – For nødsituasjoner og ved eventuell tekniske problemer kan”kundesupport” gi deg en spesiell kode.

• Alle funksjoner er programmerbare og kan oppfylle kunde, markeds- og lovspesifike krav.

• Håndenheten har flere mulige språkvalg.

• Fungerer både på 12 og 24V.

• Det leveres hygieniske munnstykker som er pakket individuelt.ALÅS Fastmontert tilfredsstiller CENELEC EN 50436-1 og 50436-2 standarder.

Serviceavtale

Serviceavtale er en avtale mellom kunde og Alås Norge og har følgende innehold:

  • Oppfølgingspakke med opplæring av brukere.
  • Veileder for innføring av alkolås.
  • 25 stk. munnstykker pr. alkolås (ved inngåelse av avtale).
  • Gratis døgnsupport.
  • Gratis kalibrering.
  • Gratis service hvert år.
  • Livstidsgarranti.

Data som blir lagret i enheten

1. Historiske testresultater.
2. Pusteprøver.
3. Historiske opplysninger om blokkering eller ikke-blokkering.
4. Informasjon om bruke av kjøretøyet, herunder start og stopp av motoren, kjøretøyets bevegelse og opplysninger om kjørt distanse.
5. Opplysninger om manglende re-testing.
6. Opplysninger om overstyring eller omgåelse.
7. Bytte av håndsett.
8. Tilkobling og avkobling av strømforsyning.
9. Opplysninger om bytte av parametere eller justeringer.
10. Resultat av kalibrering, verifikasjoner og/eller omstillinger.

Det tas forbehold med at det lar seg gjøre å montere inn alkolås i  gitte bilmodell.

KONTAKT OSS

Ta kontakt for tilpasset skappåbygg, innredning eller varme/kjøleløsning, samt veiledning og pristilbud.