Alås

I henhold til WHO sine undersøkelser er fyllekjøring en
av de største årsaker til dødsfall i trafikken. Innføring av
alkolås har i mange land resultert i en kraftig nedgang
i ulykker med dødelig utfall.

I 2019 innføres påbud om alkolås i busser og minibusser i Norge.

Vi leverer og monterer Alås, som fastmontert eller som trådløs.

 

Fastmontert består av to deler

Dette er en håndenhet som er fastmontert i bilens dashbord og en sentralenhet som er fastmontert i bilen.

For å kunne starte bilen kreves det at føreren blåser i håndenheten som deretter verifiserer om han/hun ikke er over grensen som er satt (0,2) i enheten.

Hvis føreren er påvirket av alkohol over den grensen som er satt i enheten, vil ikke bilen starte.

Når tenningen slås av kan man ikke starte før ny blåseprøve blir avgitt.

Alås fastmontert har forbikoblingsfunksjon for å sikre maksimal mobilitet i nødsituasjoner.

Alle hendelser blir lagret i enhetens datalog.

Alås fastmontert er et produkt som bidrar til å minske risikoen for ulykker og dermed også kostnader med reparasjoner/bytte av bil, og ikke minst skade på last og varer.

Dette vil også kunne påvirke produktiviteten til bedriften. Bruk av alkolås er viktig som kvalitetssikringsverktøy for å sikre alle ansatte og øvrige mennesker i trafikken fra risikoen ved å bli utsatt for alkoholpåvirkede bilførere.

 

Innovative funksjoner i Alås fastmontert:

Elektronisk manipuleringsfunksjon (ECCM) for å skille på mekanisk simulert blåseforsøk og et forsøk fra et menneske.

• Sikker kryptert dataoverføring fra kjøretøyet til PC via RF (radiofrekvens).

• Avansert brenselcelleteknologi.

• Ett LCD display i håndsettet som viser når systemet er klart for å ta i mot en blåseprøve (spesielt bra ved ekstreme temperaturer).

• Førerbytte knapp med LED status - Viser når en blåseprøve er nødvendig. - Oppfordring til fører bytte, eller vilkårlig blåseprøve.

• Enheten er tilrettelagt for integrering av forskjellige forvaltningssystem.

• Alås fastmontert er utrustet med forbi koblingsfunksjon. - For nødsituasjoner og ved eventuell tekniske problemer kan”kundesupport” gi deg en spesiell kode.

• Alle funksjoner er programmerbare og kan oppfylle kunde, markeds- og lovspesifike krav.

• Håndenheten har flere mulige språkvalg.

• Fungerer både på 12 og 24V.

• Det leveres hygieniske munnstykker som er pakket individuelt.ALÅS Fastmontert tilfredsstiller CENELEC EN 50436-1 og 50436-2 standarder.

 

Alås trådløs:

Alås trådløs er et kompakt produkt som har en touch skjerm og et biometrisk system,og er det første og eneste i sitt slag på markedet i dag.
Det er en diskret og smidig alkolås som er perfekt for kvalitetssikring av kjøretøy.

Alås trådløs består av to deler – en håndenhet og en sentralenhet(fastmontert i bilen).

For å kunne starte bilen kreves det at førerenblåser i håndenheten som deretter verifiserer at han/hun ikke er over
grensen som er satt (0,2) i enheten.

Hvis føreren er påvirket av alkohol
over den grensen som er satt i enheten vil ikke bilen starte.
Informasjon om blåsetester (logg) lagres med dato og tidsangivelse.
Denne informasjon kan lastes ned og videresendes til den som haransvaret for håndtering av data.
Det kan lagres opp til 100 000 hendelser i håndenheten og inntil150 000 hendelser i sentralenheten.

Enheten er megetbrukervennlig og veldig enkel å installere eller demontere ved for eksempel bytte av bil.
Alås trådløs er et produkt som bidrar til å minske risikoen forulykker og dermed også kostnader med reparasjoner/ bytte av
bil, og ikke minst skade på last og varer.

Dette vil også kunne påvirke produktiviteten til bedriften.

Bruk av alkolås er viktigsom kvalitetssikringsverktøy for å sikre alle ansatte og øvrige
mennesker i trafikken fra risikoen ved å bli utsatt for alkoholpåvirkede bilførere.

 

Innovative funksjoner i trådløst system:

• Trådløs og bærbar batteridreven håndenhet.
• Avansert brensel teknologi.
• 2,8 tommer fargeskjerm med pekefunksjon (touch screen).
• Enkel å håndtere takket være et grafisk grensesnitt med akustisk og visuell informasjon.
• Mulighet for flere språk
• Elektronisk manipuleringsfunksjon (ECCM) for å skille på mekanisk simulert blåseforsøk og et forsøk fra et menneske.
• Trådløs dataoverføring fra bilen.
• Integrert fingeravtrykksidentifisering inntil 16 brukere.
• PIN – kodeidentifisering av brukere.
• Enheten konfigureres via programvare fra Alås
• PIN-kode beskyttede menyer
• USB-kompatibel ladning av håndenheten
• Oppladbart litiumbatteri
• Av-og på knapp med LED-statusindikering
• Engangs nødstart for nødsituasjoner. Med tilbake stillingskode fra kundesupport.
• Hygieniske munnstykker.
• Ergonomisk design.
ALÅS Trådløs tilfredsstiller følgende standarder.
CENELEC EN 50436-1 og 50436-2.

 

Serviceavtale

Serviceavtale er en avtale mellom kunde og Alås Norge og har følgende innehold:

  • Oppfølgingspakke med opplæring av brukere.
  • Veileder for innføring av alkolås.
  • 25 stk. munnstykker pr. alkolås (ved inngåelse av avtale).
  • Gratis døgnsupport.
  • Gratis kalibrering.
  • Gratis service hvert år.
  • Livstidsgarranti.

 

Data som blir lagret i enheten (både fastmontert og trådløs)

1. Historiske testresultater.
2. Pusteprøver.
3. Historiske opplysninger om blokkering eller
ikke-blokkering.
4. Informasjon om bruke av kjøretøyet,
herunder start og stopp av motoren,
kjøretøyets bevegelse og opplysninger om
kjørt distanse.
5. Opplysninger om manglende re-testing.
6. Opplysninger om overstyring eller omgåelse.
7. Bytte av håndsett.
8. Tilkobling og avkobling av strømforsyning.
9. Opplysninger om bytte av parametere eller
justeringer.
10. Resultat av kalibrering, verifikasjoner
og/eller omstillinger.

 

Det tas forbehold med at det lar seg gjøre å montere inn alkolås i  gitte bilmodell.

 

 

 

 

 

Risiker ikke andres liv og helse ved at du kjører alkoholpåvirket!