(Bildene på siden viser ulike bilmerker)

CARRIER KJØLEMASKINER

Vi leverer kjølemaskiner fra Carrier som er designet for å holde temperaturer fra -20°C til 7°C.

Varebiler og skapbiler bygges/ tilpasses for montering av aggregat og kompressor.

Kjølemaskinene kan leveres med nattdrift (230V), datacold og link it all.

Tabell under viser et utvalg av aggregatene vi leverer mest av.

Prisliste viser noen eksempler på ferdig monterte kjøleaggregater med forskjellig utstyr.

Det er en link til brukermanual på siden her,  som er spesifikk for Xarios.

Funksjoner og symboler er likt for øvrige modeller (Neos, Pulsor, Viento...),

men det kan være noe mindre funksjoner på disse.

PRODUKTSERIE/

LINK

TOTALVEKT (Kg) LUFTSTRØM (m3/time) KAPASITET (W) / (KJ) BOKS VOLUM (m3)
PULSOR 108 - 150 Kg 710 - 1490 2575 - 4520 15 - 30
XARIOS 68 - 203 690 - 2090 2110 - 5595 10 - 40
VIENTO 20 -  21 760 - 1770 1930 - 3750 10 - 30
NEOS 40 /63 700/ 570 1165 / 1160 0 - 15
SUPRA 340 - 636  1590 - 3600 4365 - 12000 50 -80
VECTOR 4600 - 5700 12000 - 18800

Vår generelle anbefaling når det gjelder kjølebiler er at bilene ikke skal være mørke / svarte. Dette fordi at dette reflekterer mye varme, kjøleaggregat går unødig mye og i verste fall oppnår man ikke ønsket temperatur.

Logg, utskrift og bilens plassering (tilleggsutstyr)

  • Multiboks (interface) + link it all, er utstyr som sørger for kommunikasjon mellom kjøleaggregat / kjølerom og den nettbaserte tjenesten (Link it all). Link it all logger kjølerommets temperatur, bilens rute og geografiske plassering. Det er mulig å hente ut utskrift av disse data fra Link it all på PC i pdf format.
  • Datacold er temperatur validering med display. Denne fås med skriver, slik at man tar ut dokumentasjon i bil. Man kan også få  link it all, som tillegg.

Kjølemaskiner til mange formål!