Thermoking

THERMOKING KJØLEMASKINER

Det leveres kjølemaskiner for å dekke de fleste mobile behov.

Tilpasses varebiler  og skapbiler, kan leveres med nattdrift.

Tabell under viser utvalg.

PRODUKTSERIE/

LINK

BRUKSOMRÅDE TOTALVEKT (Kg) LUFTSTRØM (m3/time) KAPASITET (W) / (KJ) SKAPLENGDE (m) / m3
SINGELTEMP BILAGGREGATER 480- 526 Kg 2700 - 5200 3200 - 6900 6,5 - 8,5m
MULTITEMP BILAGGREGATER 394 - 441 - 9300 - 11000 6 - 9,5m
SINGELTEMP SEMI-/HENGERAGGREGAT 800 -  830 4250 - 5500 5000 - 17500 12 - 16m
MULTITEMP SEMI-/HENGERAGGREGAT 850 5000 17650 - 16m
KRYOGENE LASTEBIL, HENGER /SEMI - 145 - 1360 - 2040 5200 - 20000 -
CONTAINER CONTAINERAGGREGAT -  2700 7500 -
SINGELTEMP DIREKTEDREVNE 52 - 160 680 - 2680 2055 - 7900 16 - 54m3
MULTITEMP DIREKTEDREVNE 75- 160 695 - 1290 1520 - 3705 12 - 28m3

Vår generelle anbefaling når det gjelder kjølebiler er at bilene ikke skal være mørke / svarte. Dette fordi at dette reflekterer mye varme, kjøleaggregat går unødig mye og i verste fall oppnår man ikke ønsket temperatur.