U-Lift

U-Lift AB tilvirker og selger hydrauliska person og vareløftere samt rullstolsramper. Alla løftere og ramper tilvirkes i Backaryd. Selges og monteres av nesten alle påbyggere i Skandinavia. En stor del av produkterna eksporteres. For å nå ut till Europamarkedet er det også et kontor i Hamburg. U-Lift deltar som expert i europastandardiserings-kommisjonen for bakløfter og rullestolløfter CEN TC 98 WG4.

  • Tilpassede løftere for persontrafikk og godstransporter.
  • U-Lift tilbyr også løftere tilpasset busser, tog og lette lastebiler.
  • Den røde tråden i virksomheten er å gjøre det enklere for rullestolbrukere å reise og at transportselskap skal kunne jobbe raskt, sikkert og kostnadseffektivt.
  • PR 2021 vil vi ha noe deler på lager for U-lift bakløftere og kan levere direkte fra fabrikk hvis ikke.

U-Lift er et produkt fra Nordic Vehicle og benyttes til mange formål hvor det er behov for transport/løft fra bakkenivå og inn på et høyere plan.

Kan ha hengerfeste.