X-Top

X-top er et nytt produkt for Pickup:

  • Dette er lokk over planet, som åpnes og lukkes i vertikal retning og er låsbart
  • Både X-top og bilens baklem kan åpnes separat.
  • Overside av lokk kan benyttes som arbeidsplattform som tåler en belastning på 125 Kg når plattform er i øvre stilling og 200 Kg når plattform er i nedre stilling.
  • Den kan stilles i 6 høyder.
  • Når den er i samme høyde som bilens tak er det gode muligheter til å kunne få med seg langt gods (bør i tillegg ha stativ på bilens tak).
  • Utførelse i aluminium og galvanisert stål.
  • Lokkets reling benyttes som fester for lastebuer og annet ekstrautstyr.
  • Gir gode muligheter for å laste pallegods og fat på hele planet.
  • Fjernstyring av lokket kan fås som ekstrautstyr (El-hydraulikk).

Lokkene kan foreløpig leveres til Pickup extended versjon og X-cab.

Se brosjyrer på siden her for noen bilmerke (hjemmesiden blir oppgradert etterhvert som brosjyremateriell er tilgjengelig).

Spør oss om muligheter for din bil og pris.

.