Ford Ranger, X top

X top er et nytt produkt for Ranger:

  • Dette er lokk over planet, som åpnes og lukkes i vertikal retning, er låsbart
  • Både X-top og baklem kan åpnes separat..
  • Overside av lokk kan benyttes som arbeids plattform som tåler en belastning på 125 Kg når plattform er i øvre stilling og 200 Kg når plattform er i nedre stilling.
  • Den kan stilles i 6 høyder.
  • Når den er i samme høyde som bilens tak er gode muligheter til å kunne få med seg langt gods ( bør i tillegg ha stativ på bilens tak).
  • Utførelse i aluminium og galvanisert stål.
  • Lokkets reling benyttes som fester for lastebuer og annet ekstrautstyr.
  • Gir gode muligheter for å laste pallegods og fat på hele planet.
  • Fjernstyring av lokke kan får som ekstrautstyr (El-hydraulikk).

Spør oss om levering, montering .